Speeltip
0-3 jaar3-6 jaar
Muziek maken en zingen
07 / 02 / 2017
Print      Download PDF
Uit de kindermond

Muziek maken en zingen vind ik fantastisch. Ik geniet zo van de zangmomenten. Ik kies altijd de kaart met de aap uit onze liedjesdoos. Ik ken het helemaal vanbuiten nu. Vooral de aap nadoen erbij vind ik heerlijk. Dan kunnen we eens lekker gek doen. Gisteren had ik hoofpijn. De kinderbegeleider zong een zacht liedje voor mij. Ik werd er heel rustig van. Vorige week kwam er een papa mama spelen op een saxofoon. We mochten allemaal meeklappen, zingen en gek dansen en bewegen op de muziek. Waauw, dat was plezant. Hoe leuk ik muziek ook vind, niet alle kinderen genieten er even hard van. Gelukkig staat er niet de hele dag door muziek op en genieten we ook van de rust en stilte.

Hoe muzikaal is je opvang?
Doe de test
Voor elke vraag waar je "ja" op antwoordt, krijg je 1 punt. Tel je punten op en lees hieronder het resultaat.
 
1

Ik zing dagelijks voor/met de kindjes.

2

Er is een liedjesmap, liedjesdoos, liedsjeskaarten of liedjesvoorwerpen,… aanwezig in de opvang waaruit ieder kind tijdens een zangmoment een lied kan kiezen dat hij/zij wil zingen.

3

Ik vul onze liedjesmap regelmatig aan met suggesties van de kinderen, nieuwe “populaire” liedjes of liedjes van op school die de kinderen vaak zingen.

4

De liedjes die wij vaak zingen zijn gevisualiseerd met eenvoudige prenten of foto’s.

5

Ik zing ook liedjes in andere talen of laat de kinderen zelf in een andere taal zingen.

6

Kinderen zijn vrij om mee te doen of te stoppen wanneer ze dit willen.

7

Ik improviseer met klanken en woorden of maak variaties op bestaande liedjes. Ik stimuleer kinderen om dit ook te doen.

8

Ik varieer in de cd’s die ik opzet in de opvang. Zowel klassiek, pop, kinderliedjes, snoezelmuziek, liedjes uit andere werelddelen,… komen aan bod.

9

Ik zet bepaalde muziek bewust wel of niet op om een bepaalde sfeer te creëren. Bijvoorbeeld natuurgeluiden in de snoezelhoek, snelle muziek om grote bewegingen op te kunnen maken,…

10

Er speelt niet de ganse dag door muziek in de opvang. Ik zet de muziek uit of stiller wanneer ik observeer dat kinderen hier nood aan hebben. Ik zorg voor voldoende rust en prikkeldosering.

11

Ik zing vaste liedjes bij momenten zoals het eten, opruimen, naar buiten gaan, om het stil te maken, … .

12

Ik maak samen met de kinderen muziekinstrumenten met kosteloos materiaal en ga daarmee aan de slag.

13

In onze opvang is een variatie aan muziekinstrumenten aanwezig: fluiten, ritme tikstokjes, klankstaafjes, tonale belletjes, schudeitjes, regenmakers, trommels, trompetten, melodika’s, keyboard,… en wissel deze af tijdens een muzikale activiteit.

14

Beweging en muziek gaan samen met mij. Ik zing bij voorkeur liedjes waarbij je gebaren of bewegingen kan maken. Tijdens het bespelen van instrumenten bewegen we op het ritme van de muziek.

15

Ik werk met muzikale tegenpolen: luid-zacht, snel-traag, hoog-laag.  Hierdoor verhoog ik de betrokkenheid van de kinderen bij de muzikale activiteit en vergroot ik de muzikaliteit in het spel.

16

Ik zoek informatie over muziek maken met jonge kinderen op in boeken, vormingen, internet.... Zo leer ik bij. Ik vraag ook raad aan mijn collega's en deel zelf ideeën.

17

Ik speel zelf op een muziekinstrument in de opvang of ik maak muziek met geïmproviseerd materiaal dat voorhanden is  vb. trommelen op de tafel met stokjes, schudden met schudflessen, …

18

Ik betrek ouders, voogden en familieleden bij muziek maken en zingen in de opvang. Ik vraag hen naar hun muzikale talenten en nodig hen uit om eens muziek te komen maken of liedjes te zingen in de groep, tijdens een opendeurdag, op het nieuwjaarsfeest,…

19

Op onze website, Facebook, nieuwsbrief of infobord zetten wij regelmatig een liedje in de kijker dat we vaak zingen.

Resultaat: punten
Download je resultaat

 0-6 punten
Je opvang is niet echt een muzikaal paradijs. De kinderen kunnen niet genoeg muzikale ervaringen opdoen. Stel een stappenplan op om meer muziek in je opvang te brengen. Denk goed na wat je eerst wil en kan aanpakken. Lees hieronder nog eens de 10 voordelen van bewust inzetten van muziek in je opvang.

7-15 punten
Je opvang is voldoende gericht op het ontdekken van muziek en jullie zingen regelmatig. Maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Denk na wat je wil en kan verbeteren en stel een stappenplan op.

16-20 punten
In deze opvang kunnen kinderen ten volle hun muzikale talenten ontdekken en ontwikkelen. Probeer de punten waar je ‘nee’ op antwoordde te verbeteren en je opvang wordt een echt muziekparadijs voor de kinderen. De info hieronder kan je nog meer ideeën geven.

10 voordelen van het bewust inzetten van zingen en muziek

1. Het gebruik van vaste liedjes bij overgangen zoals bij eten, opruimen, vieruurtje,… zorgt voor herkenbaarheid en geeft structuur aan de dag. Dit geeft kinderen rust en duidelijkheid.

2. Door te zingen met en voor de kindjes kan je een bepaalde sfeer creëren. Je kan rust brengen, gek doen, troost bieden, individuele aandacht geven, vrolijkheid brengen, emoties uiten,…

3. De melodieën van traditionele kinderliedjes zijn (in rustig tempo) kunnen jonge kinderen al snel meezingen; dat geeft zelfvertrouwen.

4. Ritme, rijm, melodie en intonatie vormen de basis van taal. Jonge kinderen die vaak naar muziek luisteren kunnen beter onderscheid maken tussen verschillende klanken. Liedjes zingen ondersteunt dus de taalontwikkeling, taalvaardigheid en het vergroten van de woordenschat

5. Samen zingen en muziek maken kan zorgen voor een sterke verbinding en een gevoel van samenhorigheid binnen de groep.  Bovendien is muziek is een universele taal. Iedereen kan muziek en klanken maken, iedereen kan zingen. Alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, taalontwikkeling of achtergrond kunnen er samen van genieten. Klank, ritme en woorden kan je voelen al begrijp je ze (nog) niet helemaal.

6. Muziek wekt emoties op en helpt ons om emoties te verwerken. Overal waar mensen vreugde en verdriet delen wordt er muziek gemaakt en gezongen. Zingen en muziek maken is dus een goede emotionele uitlaatklep voor vele kinderen.

7. Muziek en beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Muziek zet jonge kinderen bijna altijd aan tot bewegen. Bovendien is stokjes tegen elkaar tikken, klappen in de handen, dansen, gebaren maken,…voor jonge kinderen een hele motorische uitdaging. Door zang en beweging te combineren gaan jonge kinderen begrijpen en voelen waar hun armen, benen, handen, hoofd,… hun lichaam is.

8. Luisteren naar teksten helpt om het luister- en concentratievermogen te verhogen. Feiten in rijmpjes en liedjes worden vaak makkelijk onthouden (abc, tellen, seizoenen, enz.).

9. Muziek stimuleert dat deel van de hersenen dat in verband staat met lezen, wiskunde en emotionele ontwikkeling. Muziek bestaat uit patronen en door muziek te luisteren en spelen, worden de hersenen gevoeliger voor het waarnemen van patronen. Deze patronen komen terug in veel vaardigheden en schoolvakken die kinderen moeten leren.

10. Muziek maken, spelen met tonen, ritme, klanken en woorden stimuleert de fantasie en de creativiteit.

10 tips voor een muzikalere opvang!

Download (PDF)
Meer lezen, luisteren en zingen

Cd’s

www.tamboeri.be, cd’s
Kapitein Winokio, cd’s, dvd’s en boeken
Klassiek: Klara4kids 

Ik en den theo
Dirk Scheele: https://www.dirkscheele.nl/liedjes/, cd's
Bijt-ie in je bil!: Petra Koeleman, uitgeverij Gottmer

Boek + cd
"Het grote Snoezelboek", Ronny Vanoosthuyze, uitgeverij Abimo
“Twee maten rust", Kris Flameng, uitgeverij Abimo
“Spelenderwijs”, Ellen-Noor Langeslag, uitgeverij VbK Media
“De liedjesspeeltuin”, Dirk Scheele en Peter (muziek + bewegingen), uitgeverij Domestic
“Alle eendjes”, An Debaene (liedjesgroei- en beweegboek met cd), uitgeverij Davidsfonds
“Muziekkriebels”, 250 muziekactiviteiten, Hermien Wiechers uitgeverij SWP
“Een twee drie vier” een scala van kinderliedjes uitgevoerd door Scaletta, uitgeverij Clavis

Muziekactiviteiten
Speelbank.be: klik hier voor alle muzikale speelbankactiviteiten

Samen zingen in KIDDO’s nieuwe rubriek Minimuze!

Boek
“Muziek tussen schoot en school”: Minette Albers, Rita Rikhof, uitgeverij Toorts B.V.

Bronnen
Wikipedia
www.gehrelsonline.nl
Tijdschrift De Pyramide

Met dank aan
www.tamboeri.be

1
2
3
4
5
6
Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op de site ga je akkoord met onze cookie policy.