Speelactiviteit toevoegen

Voeg hier je favoriete speelactiviteit toe! Alle speelactiviteiten worden nagelezen door een pedagoog voor ze online verschijnen. Hiernaast kan je lezen wat we een goede speelactiviteit vinden.

Alvast bedankt voor je bijdrage.

Lees meer

Zend enkel speelactiviteiten in die je zelf hebt uitgetest en waarbij het welbevinden en de betrokkenheid hoog was. Zo weet je zeker dat de kinderen het boeiend vinden en kan je je eigen ervaringen, tips en variaties delen met anderen.

We vinden het belangrijk dat de speelactiviteiten vertrekken vanuit de interesses en ervaringen van de kinderen.

Voor baby's en peuters vinden we het ook belangrijk dat er niet te veel voorbereiding is.

Maak bij voorkeur gebruik van echte, zelfbedachte, kosteloze, duurzame of realistische materialen.

Bij een speelactiviteit is het eindresultaat niet belangrijk. Het proces en het welbevinden is belangrijker. Knutselwerkjes waar kinderen allemaal hetzelfde moeten (na)maken of zelf weinig zelf aan doen zal je niet vinden op speelbank.be.

Voeg speelactiviteiten toe die kinderen aanzetten tot experimenteren, ontdekken, bewegen, creatief denken, buitenspelen, initiatief nemen, zelfstandig ondernemen, taal ontwikkelen, fantaseren, grenzen verleggen, samenspelen of hen leren omgaan met diversiteit.

Titel van de speelactiviteit

Schrijf hier een korte prikkelende titel van max. 4 woorden. Zorg dat de titel duidelijk weergeeft wat de speelactiviteit inhoudt.

Leeftijden
Voor alle leeftijden (verticaal)
Baby's
Kruipers
Peuters of lopers
Jonge kleuters
Oudere kleuters

Duid aan voor welke leeftijd(en) de speelactiviteit bedoeld is. Je mag zoveel velden aanklikken als je wil.

Voor alle leeftijden betekent dat alle kinderen, groot en klein, die in de opvang zijn, op één of andere manier betrokken worden bij de speelactiviteit.

TIP: Test enkele variaties van je speelactiviteit uit bij verschillende leeftijdsgroepen, je kan ze later altijd toevoegen. Probeer de speelactiviteit voor iedereen boeiend en uitdagend te maken.

 

Locaties
Binnen
Aan tafel
In de gang
In de keuken
In de snoezelhoek
In een speelzone of -hoek
In een verduisterde ruimte
Motorische zone
Onderweg (overgangsmomenten)
Op de mat
Op het verzorgingskussen
Buiten
In de buurt
In de speeltuin
In de zandbak
In een groene zone
In een grote open ruimte
In het bos
In het water
In het zand
Onderweg
Op een verhard terrein

Duid aan op welke locatie(s) je gespeeld hebt. Ontbrekende locaties kan je onderaan aanvullen.

TIP: Test enkele variaties van je speelactiviteit uit door op een andere locatie te spelen. Je kan ze later altijd toevoegen. Doe je speelactiviteit bijvoorbeeld eens in de gang of in het buurtpark. Dit kan een speelactiviteit extra speciaal maken!

Andere locatie(s)

Staat jouw locatie niet in de lijst? Dan kan je die hier invullen.

Materialen

Schrijf hier welke en hoeveel materialen nodig zijn voor deze speelactiviteit.

Typ een komma tussen de materialen. bv 5 kartonnen dozen, 3 liter water, 5 dennenappels

TIP: Probeer zo veel mogelijk kosteloos, duurzaam, zelfbedacht en levensecht materiaal te gebruiken. Denk ook na hoe je een duur materiaal kan vervangen.

Zie je dat de kinderen een bepaald voorwerp of materiaal interessant vinden? Speel hier dan zeker op in.

Aanleiding

Schrijf hier wat de aanleiding was om met deze speelactiviteit te starten.

Wat gebeurde er? Wat zag of hoorde je? Wat boeide de kinderen? Wat vertelden de kinderen? Speelde je in op iets wat gebeurde in de groep, de buurt of de thuisomgeving?

Enkele voorbeelden: Een kind vond een slak in de tuin en…, de kinderen waren gefascineerd door…. , een glas met water viel om en…., de mama van Sander vertelde over hun doktersbezoek…, de kinderen waren aan het praten over de kermis in het dorp, ….

TIP: Door goed te kijken en luisteren naar de kinderen kan je inspelen op hun initiatieven en interesses.  Zo kan je een extra speelimpuls toevoegen. Vraag regelmatig aan alle kinderen wat hen boeit. Pik ook non-verbale signalen op.

Verloop en speelimpulsen

Vertel in dit vak hoe de speelactiviteit verliep.

Wat deed je eerst? Wat gebeurde er toen en hoe speelde je daarop in? Hoe sloot je de speelactiviteit af?

Hoe heb je extra speelimpulsen/prikkels/uitdaging aan de kinderen gegeven?  Hoe heb je gereageerd op de initiatieven of signalen van de kinderen? Hoe hield je deze activiteit zo veilig als nodig?

Vergeet zeker de inleiding en voorbereidingstijd niet te vermelden indien dit belangrijk is.

Variaties

Vertel hier welke leuke variaties je al gedaan hebt op deze speelactiviteit. Kan je er zelf nog extra bedenken? Voer ze uit en voeg ze toe.

TIP: Je kan variëren door de locatie, materiaal, verloop… te veranderen. Door de kinderen goed te observeren en in te spelen op hun interesses en eigenheid, groeien de variaties op een speelactiviteit vaak spontaan. Je kan ook variaties proberen met oudere of jongere kinderen. Bedenk hoe je alle kinderen, ook wanneer ze andere interesses, achtergronden, mogelijkheden of beperkingen hebben, bij de speelactiviteit kan betrekken.

Bron

Haalde je inspiratie uit een publicatie, boek of website? Vermeld dan hier de titel, de auteur of de link naar de website.

Speelgebieden
Avontuurlijk en/of risicovol spelen
Bewegen
Bouwen en techniek
Koken
Lezen, vertellen en filosoferen
Media en digitale wereld
Muziek maken en zingen
Onderzoeken en ontdekken
Regelspel
Tekenen, boetseren, knutselen en schilderen
Uitbeelden, drama- en fantasiespel

Geef aan binnen welke speelgebieden de speelactiviteit valt.

Ervaringsgebieden
Lichaam en beweging
Grote motoriek
Grote motoriek

Deze speelactiviteit richt zich op bewegingen met het volledige lichaam. Kinderen krijgen de kans om hun lichaam te ontdekken en te gebruiken. Ze bewegen op muziek, lopen, kruipen.

Kleine motoriek
Kleine motoriek

Deze speelactiviteit zorgt ervoor dat kinderen hun handen en vingers gebruiken. Ze zijn zorgvuldig bezig met materiaal, zoals speeldeeg of papier scheuren.

Ik en de ander
Emotionele ontwikkeling
Emotionele ontwikkeling

Tijdens de speelactiviteit krijgen kinderen de kans hun emoties te ervaren en zichzelf te leren kennen.

Sociale ontwikkeling
Sociale ontwikkeling

Tijdens deze speelactiviteit spelen kinderen samen. Kinderen moeten rekening houden met elkaar en krijgen de kans om zich in iemand anders te verplaatsen.

Verbondenheid met anderen
Verbondenheid met anderen

De speelactiviteit zorgt ervoor dat kinderen met elkaar rekening moeten houden. Je moedigt de kinderen aan om zorg te dragen voor anderen, het materiaal en de natuur.

Ontwikkeling van een positieve identiteit
Ontwikkeling van een positieve identiteit

Deze speelactiviteit waardeert de verschillende aspecten van de identiteit van de kinderen. Je helpt kinderen een positieve identiteit te ontwikkelen door verschillen en gelijkenissen aan te halen en deze te waarderen.

Zin voor initiatief
Zin voor initiatief

Deze speelactiviteit geeft kinderen vrijheid en mogelijk tot initiatief. Kinderen krijgen de kans hun nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen in te zetten.

Communicatie en expressie
Creatieve expressievormen
Creatieve expressievormen

Tijdens de speelactiviteit zijn kinderen creatief bezig met verbale en/of niet-verbale expressievormen. Kinderen genieten van muzische uitdrukkingen.

Taal en communicatie
Taal en communicatie

Deze speelactiviteit zorgt dat kinderen communiceren met jou en met elkaar. Je spreekt kinderen persoonlijk aan in een taal die afgestemd is op hun niveau, maar die ook verrijkt.

Verkennen van de wereld
Exploreren van de fysische wereld
Exploreren van de fysische wereld

De speelactiviteit zet kinderen aan hun zintuigen te gebruiken en de wereld te ontdekken. Je wekt de nieuwsgierigheid van de kinderen op.

Verkennen van de maatschappelijke wereld
Verkennen van de maatschappelijke wereld

Deze speelactiviteit richt zich op de samenleving. De kinderen maken kennis met de gewoonten, waarden, rituelen, feesten en tradities uit verschillende culturen.

Verstandelijke ontwikkeling
Verstandelijke ontwikkeling

Tijdens deze speelactiviteit zijn kinderen echte onderzoekers. Ze krijgen de kans nieuwe ervaringen op te doen, vragen te stellen, problemen op te lossen en verbanden te leggen.

Omgaan met diversiteit
Omgaan met diversiteit

Deze speelactiviteit richt zich op de verschillen in de maatschappij. Je geeft aandacht aan de verschillen en gelijkenissen en respecteert en waardeert deze. Kinderen maken kennis met de meertalige omgeving en met de verschillende thuistalen en gewoontes.

In het pedagogisch raamwerk kinderopvang spreken we van ervaringsgebieden om te verduidelijken op welk gebied een kind ervaringen opdoet.

Meer vertrouwd met termen ontwikkelingsdomeinen, -gebieden of -velden?

Ga met je muis over de “i” en lees wat de ervaringsgebieden inhouden. We zijn er zeker van dat ze niet erg verschillen van diegene die jij kent en je de juiste zal aanvinken.

Tips en weetjes

Welke tips zou jij aan andere kinderbegeleiders geven? Je kan hiervoor terugdenken aan hoe jij en de kinderen het spel ervaren hebben.

Foto
Video

Vul hier de URL in van een video die je wil toevoegen. Dit kan een YouTube- of een Vimeo-filmpje zijn. (niet verplicht)

Gebruik enkel video's die je zelf gemaakt hebt en/of waar je de toestemming voor hebt om ze op speelbank.be te plaatsen.

Staat er een kind op je video? Vraag dan steeds de toestemming van de ouders.

Naam

Vul hier je voornaam en naam in. Deze komt onderaan op de speelfiche te staan. Zo kan iedereen zien wie deze leuke speelactiviteit ingezonden heeft.

TIP: Je kan je eigen speelactiviteiten later makkelijk opzoeken door in het veld ‘trefwoord’ van de zoekfunctie je eigen naam te typen.

Dit veld is niet verplicht.

E-mailadres

We gebruiken je email adres enkel voor interne doeleinden en om je toegangscode toe te sturen. Zo kan je de rest van de database makkelijk raadplegen.

Organisatie

Voer het kinderdagverblijf, IBO, STIBO, dienst, organisatie of school in waar je voor werkt. Zo kan iedereen zien welke leuke speelactiviteiten jullie spelen. Dit veld is niet verplicht.

TIP: Je kan je eigen speelactiviteiten later makkelijk opzoeken door in het veld ‘trefwoord’ van de zoekfunctie de naam van je organisatie, dienst, opvang, school,...  te typen.

Functie
Ik werk in een kinderdagverblijf
Ik werk als onthaalouder
Ik werk in een (ST)IBO
Ik ben leerkracht of leerling in een school of CVO
Andere
Ik wil graag de nieuwsbrief van Speelbank.be ontvangen.
Versturen
Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op de site ga je akkoord met onze cookie policy.