Plezier op het podium
Materiaal
Muziekspeler
Aanleiding

Bij het begin van een vakantiedag komt Owen in de opvang binnen. Hij vertelt over een optreden dat hij zag: 'Er was iemand op het podium en die zong door de micro'. 

Verloop

Speel hier op in. 'Vertel eens verder, Owen, wat was er nog allemaal'. Luister naar zijn verhaal en vraag of de andere kinderen ook al eens een optreden hebben gezien. 

'Zouden we hier ook een optreden kunnen organiseren? Wat is er dan allemaal nodig?' 

Ga in op wat de kinderen aangeven. 'Ja, Indra, ik denk dat we een micro nodig hebben. Gaan we die samen zoeken?' Enkele kinderen nemen de bak met verkleedkledij, ik zie hoe ze druk zoeken naar wat ze graag willen aandoen. 

Ondertussen overleggen enkele kinderen over het podium. Help hen waar nodig. 'Wat zouden we kunnen gebruiken om een stevig podium te maken?'

Zet de bak met cd's klaar of voorzie een computer met internet. Welk liedje willen jullie graag zingen? 

Eén van de andere begeleiders haalt de schminkkoffer uit. Enkele kinderen willen geschminkt worden.

Het was leuk om te merken hoe de kinderen elk op hun manier aan het optreden wilden meedoen. Sommigen kwamen wel drie keer terug om een liedje te zingen, anderen bleven vooral bij de cd's zitten om de muziek te zoeken. 

Ingezonden door Ann Clauwaert (Gemeente Asse - IBO Spinibo) – 17 december 2018.
Evaluatie
1. Wat vonden de kinderen van de speelactiviteit? Waaraan zag je dit?
2. Wat zou je opnieuw doen?
3. Wat zou je anders doen?
v. 71  Login
1
2
3
4
5
6